torsdag 13 september 2012

Senaste nytt (2012-10-26)

Här kommer senaste nytt (2012-10-26) 
Cristian och Masarra har fått ett slutgiltigt beslut av Migrationsverket att inte beviljas permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket skriver att enligt de senaste uppgifterna (Jag skrev ett brev om Barnets bästa och Masarra, Namninsamlingen här på bloggen samt mailen som ni alla skickat) ändrar MV beslutet om att skicka iväg Cristian och splittra på syskonen. Detta betyder att vi på ett plan lyckades stoppa utvisningen av Cristian i dagsläget, vilket är bra! Beslutet från 2009 står därför kvar om att inte bevilja uppehållstillstånd. Detta beslut går inte att överklaga och har vunnit laga kraft. MV skriver att man kommer att fortsätta leta efter föräldrar och släktingar innan beslutet verkställs. MV bedömer att situationen i Irak inte inger något skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Detta är något vi kan jobba vidare på att uppmärksamma: om den verkliga situationen i Irak. 

Sammanfattat har våra påtryckningar hjälpt till att Cristian inte ska skiljas från Masarra. Men beslutet kvarstår! Det är ingen enkel match att fightas mot MV men vi lyckades stoppa både det som MV meddelade om i juni, att Cristian ensam skulle ta hand om Masarra i Irak och det som MV meddelade om i september, att Cristian skulle utvisas ensam och skiljas från Masarra!

Vi tackar alla som skrivit på Namnlistan, stöttat och spridit vårt arbete, deltagit på Manifestationen, Demonstrationen och i övrigt varit delaktiga i detta arbete! (2012-09-12)
Igår, onsdag den 12 september var Cristian på möte hos Migrationsverket. Handläggaren presenterade två olika val som Cristian har en vecka på sig att ta ställning till. Det första är att skriva på det papper där han går med på att återvända till Irak. Det andra valet var att vägra och då infinna sig på ett möte hos polisen för att antingen, bli övervakad under den tiden innan avvisningen sker eller att direkt sättas i förvar.

Migrationsverket ville inte uttala sig om vad som kommer att ske med Masarra men att dem kommer att skilja syskonen åt står klart.

Cristian och Masarra har ingen kontakt med några andra familjemedlemmar och får inte skiljas åt!

Nu behöver vi hjälp av alla att berätta om detta, sprida vidare på sociala medier, skicka mail till olika nyhetsmedier eftersom de fortfarande inte har tagit upp Cristian och Masarra!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar